Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
TM 108-1 Navngivning af stærkstrømsanlæg TM 108-1 29.08.2023
Udvidet eftersyn af stænger samt levetidskriterier for sporskiftedrev type VES 1926, DSB 1946, DSB 1957, DSB 1979, DSB 1987 og BSM 2005 på broer TM 40 27.04.2012
Indvendig ledningsmontage i sporskiftedrev type DSB 1957 TM 24 06.01.2011
Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 TM 64 17.01.2014
Kortslutning i sporskiftedrev type DSB 1994 TM 44 07.03.2012
Honeywell fribane - tænde/slukkeudstyr, EN 267.00 TM 10 06.12.2000
Honeywell slukkeudstyr, type SST, KN 267.00 R nr. 8165 TM 01 14.05.2001
FTG S 46 og FTG S917 TM 07-2 03.03.2022
Supplerende regler til: ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72 TM 75 18.05.2017
Retningslinier for disponering og brug af teknikrum som administreres af it TM 66 01.12.2013
Indførelse af byggetolerancer i sporskifter TM 72 05.05.2015
Servitutter om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks strækninger TM 49 31.01.2013
Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for udførelse og udlån af dokumentation TM 28-2 20.08.2018
Indregulering af lampestrømme TM 04 01.08.2000
Afstivning af spor TM 63 01.03.2014
Retningslinier for opstilling og udskiftning af it relateret udstyr TM 65 01.12.2013
S-banens returstrømssystem, retningslinier for montage af returstropper TM 03 25.07.2006
Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg TM 01 01.03.2002
Mulighed for anvendelse af ny LED lampe for sporskiftelygte TM 60 03.11.2013
Retningslinjer for håndtering af Signal Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger - Fjernbane Øst TM 80-5 29.06.2023
Godkendelse af leverandør TM 09 25.10.2000
Anvendelse af letvægtsbaliser til at etablere ATC dækning af La TM 01 08.08.2003
Beskyttelse mod indirekte berøring af koblerdrev til S-banens kørestrømsanlæg TM 02 17.07.2003
Vejledning til montering af boltede lasker til sikring af UT fejl TM 107-1 03.08.2023
Benyttelse af ledig kontakt på sikringsrelæ ved kontakt fejl TM 14 22.06.2002
Beskyttelsesjording af sporskiftedrev på S-bane strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger TM 05 26.08.2008
Fastsættelse af regler vedrørende svejsarbejder i koldt vejr TM 01 19.04.2001
Retningslinjer for anvendelse af imprægnerede og uimprægnerede træsveller TM 74 14.08.2015
Niveaudeling af teknisk dokumentation i Banedanmark TM 01 01.01.2008
Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe TM 21 01.10.2010
Retningslinier for håndtering af fejlbehæftede kredskort TM 18 01.01.2010
Krav til udførelse af elektriske installationer TM 37 08.11.2015
S-banens returstrømssystem. Retningslinjer for montage af returstropper TM 03-2 21.02.2020
Klassificering af spor på S-banestrækninger udstyret med CBTC og fjernbane-strækninger udstyret med ETCS TM 98-2 04.02.2022
Håndtering af SP signaltekniske udstyr på ikke-ETCS-ibrugtaget strækninger - F-bane vest TM 79-3 29.06.2023
Etablering af kunstig kontrol på aflåst sporskifte TM 87-2 06.12.2021
Potentialudligning af broer og konstruktioner TM 67-4 01.09.2020
Retningsafhængig visning af 'overkørsel sikret' TM 30 22.06.2011
Retningslinjer for håndtering af ATC og ATC-togstop materiel TM 43 24.04.2012
Kompatibilitetskrav til akseltællertyper (ATC/STM-DK) TM 104-1 10.11.2021
Krav til kabeltyper og baneplinte for potentialudligning og returstrøm (ekskl. Sicat) samt returstrømskabler i togforvarmeanlæg på alle strækninger TM 32-3 28.06.2021
Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere TM 19 02.08.2010
Isolerklæbestød, anvendelseskriterier TM 50-2 05.03.2021
S89 og S99 sveller. Anvendelseskriterier TM 68 18.08.2014
Arbejde i og ændringer til Infrastruktur eller Rullende Materiel på S-banen TM 90-3 26.11.2020
Fjernbane vest, arbejde i signalsystemet TM 94-2 14.12.2022
Fjernbane øst, arbejde i signalsystemet TM 95-1 06.12.2022
Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor TM 62 01.03.2014
Nyt koordinatsystem i Banedanmark TM 04 01.02.2008
Grænser for støjstrømme med videre fra el-materiel på Banedanmark infrastruktur TM 06 20.12.1999
Overgang fra masteventiler til banegnistgab TM 08 01.12.2007
Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer TM 01 15.01.2001
Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) TM 84 18.10.2018
Hengstler relæer, nye betegnelser og bestillingsnumre TM 06 01.08.2000
Tungevandring BSM MET og BSM P80 TM 106-1 01.12.2021
Faktaindsamling ved uheld og sikkerhedsmæssige hændelser CBTC TM 92-1 28.05.2019
Ikke godkendte DC/DC konvertere TM 34 13.09.2011
DCTC-S TM 47 14.05.2012
DCTC og RCTC TM 45-2 18.05.2020
Produktionsfejl på sikringsrelæer type DD4911 og DD4912 TM 54 15.08.2013
Regler for dispensation fra tekniske regler/krav TM 42 15.03.2016
Driftsinstruks for kørestrømsanlægget på strækningen Lunderskov - Esbjerg TM 82 17.03.2017
Skinneslid for skinneprofil DSB45, supplerende regler TM 02 16.04.2007
Fjernbane øst, Faktaindsamling ved uheld TM 96-1 06.12.2022
Fjernbane Vest, Faktaindsamling ved uheld TM 86-4 14.04.2023
Kørestrømsinstruktion for Køge N - Næstved TM 88 14.03.2019
Kørestrømsinstruktion for kørestrømsanlægget på strækningen Ringsted - Vordingborg TM 100-1 04.03.2021
Kørestrømsinstruktion for kørestrømsanlægget på strækningen Roskilde - Holbæk TM 103-1 12.05.2021
Kørestrømsinstruktion for Vigerslev - Ringsted TM 89 20.05.2019
Krav til føringsrørbeskyttelsesrør til returstrøms- og potentialudligningsforbindelser TM 97-1 31.01.2020
Skinnekrydsninger, tilstandskrav til tværbolte, hjertespids og vingeskinner TM 53 21.01.2013
Krav til kabeltyper i Sicat-kørestrømsanlæg TM 93-1 27.11.2019
Midlertidigt sporskiftekort TM 11 16.03.2010
Tidsforsinkede relæer TM 05 01.08.2000
Spormål TM 04 26.11.2002
TCTC TM 46 14.05.2012