Flyvning med droner

Hvis du vil flyve med drone i nærheden af jernbanen, så kan du ansøge om tilladelse til det, ved at sende en e-mail til jernbanesikkerhedsplaner@bane.dk

I ansøgningen skal du oplyse: 

  • Geografisk område
  • Afstande til banen horisontalt og vertikalt 
  • Årsag til flyvningen 
  • Eventuel dokumentation for dronebevis, dronetegn og tilladelser givet af Trafikstyrelsen 

Tilladelse kan gives til en eller flere flyvninger, og der vil være en sagsbehandlingstid på op til 5 hverdage. 

Droneflyvning ved og over jernbanen skal der indhentes tilladelse til, i henhold Trafikstyrelsens bekendtgørelse BEK nr 1649 af 12/12/2023. Det gælder, uanset om du er hobby-dronefører, arbejder for et professionelt eksternt firma eller har opgaver for Banedanmark.