Politikker

Vi stiller krav til os selv og vores leverandører. Læs vores forskellige politikker herunder.

Læs mere om vores politikker

Banedanmarks arbejdsmiljøpolitik

Læs flere detaljer om vores krav til arbejdsmiljø

Politikkerne og rammerne, der fastlægges i henhold til Banedanmarks forvaltningsmæssige forpligtelser, følger Statens overordnede rammer, men er dog skærpet i forhold til modtagelse af gaver, fordele m.m. Statens og Banedanmarks interne regler skal til enhver tid følges og overholdes.

God økonomisk forvaltning i Banedanmark

Banedanmarks Jernbanesikkerhedspolitik og principper for arbejde med jernbanesikkerhed.

Banedanmarks Jernbanesikkerhedspolitik og principper for arbejde med jernbanesikkerhed opdateres løbende.

Hent jernbanesikkerhedspolitikken.

Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens attraktive, grønne jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt på, at hensyn til disse indgår i alle faser af jernbaneinfrastrukturens levetid, herunder i anlægs- og udførelsesfasen. 

Banedanmark prioriterer social ansvarlighed og lægger vægt på, at vore kontraktparter overholder gældende dansk lovgivning, herunder internationale konventioner tiltrådt af Danmark som for eksempel ILO-konvention nr. 94.

Der indarbejdes CSR-hensyn i alle Banedanmarks kontrakter. Disse kan tage forskellig form alt efter, om der er tale om serviceydelser, vare- og tjenesteydelser eller entrepriseydelser.

Nedenfor er vedlagt et eksempel på Banedanmarks CSR-dokument i en AB 18-kontrakt. 

Du kan læse mere om vores politikker i forhold til arbejdsmiljø på: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Arbejdsmiljoe

- Bilag: Banedanmarks CSR-dokument