Jernbanesikkerhedsplaner

Her finder du retningslinjer for hvordan du udfærdiger en jernbanesikkerhedsplan for henholdsvis anlægsprojekter og vedligeholdelsesopgaver. Skabeloner og yderligere retningslinjer finder du til højre på siden. 

Jernbanesikkerhedsplan bruges som en fælles betegnelse for både en jernbanesikkerhedsplan og en jernbanesikkerhedsinstruktion.

Fremsendelse af en jernbanesikkerhedsplan til godkendelse hos SR-koordinatoren skal ske pr. e-mail normalt mindst 5 arbejdsdage (ma-fr) før første gyldighedsdag, betinget af at Jernbanesikkerhedsplanen er udfyldt korrekt.

Ansvar:

Det er entreprenørens ansvar, at der forud for ethvert planlagt arbejde foreligger en jernbanesikkerhedsplan, der er godkendt af Banedanmarks SR -koordinator.

Entreprenøren har også ansvaret for, at arbejdet i praksis kan udføres som beskrevet i jernbanesikkerhedsplanen, herunder at alle oplysninger om f.eks. udsigtslængder og andre fysiske forhold er korrekte.

Den person, der står på jernbanesikkerhedsplanen som ansvarlig for udfærdigelsen af denne, skal være den person, som reelt har udfærdiget planen. Besigtigelse af arbejdsstedet skal være fortaget inden for 3 måneder.

SR-koordinatorens kontaktperson i forbindelse med sagsbehandlingen af jernbanesikkerhedsplanen er altid den sikkerhedsuddannede medarbejder, der står som ansvarlig for udfærdigelsen.

Gyldighed:

En jernbanesikkerhedsplan er normalt kun gyldig i en specifik periode.

Ved arbejder, der udføres med jævne mellemrum på en nærmere beskrevet geografisk position, f.eks. sporskiftevedligehold el. fornyelsesarbejder, vil jernbanesikkerhedsplanen kunne gælde for en længere periode dog maksimum ét år, hvis det pågældende arbejde i øvrigt udføres på samme måde hver gang.