Leverandørportal

Som leverandør til Banedanmark skal du registrere dine leverancer via Banedanmarks online leverandørportaler. På denne måde bliver vores fælles data tilgængelig digitalt for begge parter.

Det betyder, at du i vores portaler løbende registrerer den fremdrift, der er i forbindelse med dit arbejde hos os. Registreringen danner herefter grundlaget for afregning med dig som leverandør.

Registrering i portalerne er del af kontraktvilkårene, uanset om du assisterer os med infrastrukturprojekter, forretningsprojekter eller vedligeholdelsesopgaver. For at du adgang til vores registreringssystemer er det nødvendigt, at du opretter dig som bruger på en af vores portaler.

Sådan får du brugeradgang:
Leverer din virksomhed ydelser og vedligeholdelsesopgaver, vil I få en firma-bruger adgang, som I efterfølgende selv har ansvaret for. Du anmoder om adgang til Leverandørportalen på blanketten, så du kan registrere ydelser eller vedligehold.

dfTro & love blanket til anmodning om adgang for Firma-brugere

Har du i forbindelse med vores samarbejde brug for at få adgang til vores IT-systemer, så skal du have en X-bruger adgang. Herved får du adgang til at registrere timer direkte i vores SAP portal. Anmod om adgang på nedennævnte blanket.

dfTro & love blanket til anmodning om adgang for X-brugere

 

Læs nærmere i brugervejledninger nedenfor.

support

Brugervejledninger

Filnavn Download
Brugeroprettelse Firma_brugere _ Blanket Tro og Love Erklaering 2019 v4.0
Brugeroprettelse Firma_brugere _ Blanket Tro og Love Erklæring 21_5_2015
Log på Leverandørportal
Tro og love blanket - anmodning om adgang for X-bruger 2018 v4.0
Tro og love blanket - anmodning om adgang for X-bruger 2018 v4.0
Tro og love blanket - anmodning om adgang for X-bruger 2019 v5.0
Tro og love blanket til anmodning om adgang for X-bruger