Arbejdsmiljø

I Banedanmark tager vi vores arbejdsmiljøansvar alvorligt. Vi har et vigtigt ansvar for arbejdsmiljøet både som arbejdsgiver, som bygherre og som projekterende.
Vi tænker arbejdsmiljø og forebyggelse fra den allerførste planlægning og projektering – over udførelsen – til efterfølgende drift og vedligehold. Det gør vi, fordi det er centralt for os, at der for vores egne medarbejdere og i vores projekter er et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Vi vil være en attraktiv og udviklende arbejdsplads, hvor et sikkert og sundt arbejdsmiljø er med til at fastholde og udvikle medarbejderne. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø skaber tilfredse og engagerede ledere og medarbejdere til gavn for både Banedanmark og vores kunder.

Det er vigtigt for os at have et arbejdsmiljø uden vold, trusler, mobning eller chikane og med respekt for forskelligheder. Desuden forebygger vi ulykker og nedslidning. Alle arbejdsulykker har baggrund i årsager, der kan forklares og forebygges. Derfor gør vi meget ud af at opgøre og analysere de arbejdsulykker, der sker, samt implementere forebyggende tiltag og følge op på tiltagenes effekt.

Vi fastholder fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet holder vi hvert år en Arbejdsmiljødag i Banedanmark, hvor hele organisationen sætter et særligt fokus på arbejdsmiljø.  

Nyttige links

Vi samarbejder med vores leverandører om at sikre et godt arbejdsmiljø. Samarbejdet med vores leverandører er præget af dialog, tillid og gensidig respekt. Samtidig stiller vi høje krav til vores leverandører og følger op på, at kravene efterleves.

Vi stiller store krav til vores leverandører, fordi det er vigtigt, at vi alle bidrager til at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladserne og alle andre arbejdspladser.

Vi forventer derfor af vores leverandører, at de bidrager til at skabe sikre og sunde arbejdspladser med fokus på at forebygge nedslidning og ulykker.

Vi forventer også, at alle, der arbejder for Banedanmark, registrerer og rapporterer fejl, mangler, ulykker og nærvedhændelser. Årsager skal analyseres, og der skal hurtigt foretages det nødvendige for at forebygge gentagelser.

Vi gennemfører tilsyn og audits på vores arbejds- og byggepladser for at understøtte og følge op på, at vores leverandører sikrer et godt arbejdsmiljø og forebygger ulykker.

 


Banedanmark betragter Arbejdstilsynet som en samarbejdspartner, der bidrager til vores kontinuerlige arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø på vores byggepladser og arbejdspladser. Vi behandler påbud fra Arbejdstilsynet sagligt og seriøst og gør en stor indsats for at forebygge gentagelser.

Som leverandør til Banedanmark forventer vi, at du også betragter Arbejdstilsynet som en samarbejdspartner. Samtidig er Arbejdstilsynet en myndighed, som har ret til at få adgang til vores byggepladser. Hvis du får påbud fra Arbejdstilsynet, forventer vi, at du behandler påbud sagligt og seriøst og forebygger gentagelser.


Vi arbejder hver dag på at skabe en attraktiv og sikker jernbane og forebygge arbejdsulykker. En vigtig forudsætning for dette er, at alle følger vores regler for sikkerhedsbeklædning, når de:

– færdes i og ved sporet
– arbejder i og ved sporet
– arbejder eller færdes på Banedanmarks byggepladser

Reglerne er med til at beskytte de, der færdes eller arbejder i og ved sporene samt på Banedanmarks byggepladser.

Reglerne sikrer også et bedre arbejdsmiljø for de lokoførere, der kører tog og arbejdskøretøjer, samt førere af maskiner og lastbiler på Banedanmarks byggepladser.

Vores krav til arbejdsbeklædning er vedtaget i HAMU, Banedanmarks hovedarbejdsmiljøudvalg. Beklædningsreglerne trådte i kraft 1. januar 2015 og er opdateret i november 2018.

Download Beklædningsregler (pdf)

Beklædningsreglerne kan bestilles til ophængning i størrelserne A3 og A4 med eller uden plastcoating via denne blanket.


Vi vil sikre en struktureret og effektiv arbejdsmiljøværdikæde, fra den allerførste planlægning og projektering, over udførelsen og til efterfølgende drift og vedligehold. Vores projekter skal kunne bygges og anlægges fuldt forsvarligt, og drift og vedligehold af vores bygninger og anlæg skal kunne udføres fuldt forsvarligt.

I et projektforløb har vi fokus på organisering af arbejdsmiljøet, håndtering af risici og overdragelse ved faseskift.

Når vi sikrer:
 Organisering af arbejdsmiljøet: Udpeger vi en arbejdsmiljøkoordinator, udarbejder, godkender og gennemfører et arbejdsmiljøprogram og fører tilsyn med arbejdsmiljøet
• Håndtering af risici: Er det både i forbindelse med analyse og projektering og i forbindelse med udførelsesfasen. Dermed lever vi op til lovkrav om bygherrens pligter samt vores egne krav
• Overdragelse ved faseskift: Skaber vi kontinuitet; både når projektet får ny arbejdsmiljøkoordinator, og når projektet overdrages til drift.

Vi har udarbejdet følgende dokumenter, som skal anvendes på projekter, der er udbudt efter juni 2016:
• Plan for Sikkerhed og Sundhed for små og mellemstore byggepladser
• Plan for Sikkerhed og Sundhed for store byggepladser
• Arbejdsmiljølog

Vil du vide mere om vores tilgang til og arbejde med arbejdsmiljø, kan du læse vores arbejdsmiljøpolitik på dansk.