Trafikinformation

Her kan du finde information om kommende større sporarbejder, der vil påvirke togtrafikken i de kommende måneder.  

Banedanmark bygger i disse år en ny, grøn og attraktiv jernbane til nye, moderne eltog, mens vi samtidig holder den gamle jernbane kørende. Det gør vi ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger, mens vi samtidig udruller nye signaler, elektrificerer og bygger en helt ny jernbane til Europa.  

Vi planlægger altid de mange projekter, så de generer togtrafikken så lidt som muligt. Nogen gange er det dog nødvendigt at spærre sporet for at kunne gennemføre de mange projekter og bygge jernbanen bedre. Når det er tilfældet, bestræber vi os altid på at informere om det i god tid. 

Udover større sporarbejder gennemfører Banedanmark desuden løbende vedligehold og fornyelse af jernbanen året rundt, samt indimellem akut sporarbejde med kort varsel. Dette arbejde foregår oftest om natten for at påvirke togpassagerer og evt. øvrige trafikanter mindst muligt. Nogle gange vil det dog være nødvendigt også at tage dag- og aftentimer i brug.  

Det er derfor altid en god idé at tjekke din rejse på Rejseplanen, der løbende opdateres med ændringer.  

Større sporarbejder

Banedanmark er i fuld gang med at skifte de gamle signalanlæg på jernbanen ud med nye, digitale signalsystemer. De nye digitale signalsystemer vil i de kommende år give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne.

I foråret 2023 bliver de gamle signaler langs skinnerne erstattet af det nye signalsystem på den 57 km lange strækning mellem Vigerslev og Ringsted, også kendt som Den nye bane København-Ringsted - en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane med mulighed for højhastighedstog. 

Læs mere om det nye digitale signalsystem på Ny Bane mellem København og Ringsted. 

I perioden fra 18. marts til d. 2. april 2023 tages det nye signalsystem i brug. Dette vil påvirke togtrafikken på Ny Bane København-Ringsted, på Lille Syd mellem Roskilde og Næstved og på Sydbanen mellem Næstved og Nykøbing Falster. Det er derfor en god idé at planlægge sin rejse på Rejseplanen.

DSB og Lokaltog indsætter togbusser i de perioder, der ikke kører tog. 

Læs mere om togbusser mellem Roskilde og Egøje hos Lokaltog

Læs mere om togbusser mellem Køge og Næstved samt mellem Næstved og Nykøbing F hos DSB

Læs mere om Togbusser mellem Køge Nord og Ringsted samt færre tog til og fra Ny Ellebjerg hos DSB

Banedanmark fornyer i disse år jernbanen flere forskellige steder på den travle hovedstrækning på tværs af landsdelene. Fornyelsesprojekterne består bl.a. i at udskifte slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne. Nogle steder forbedres underbygningen, og afvandingssystemer renoveres. Nogle steder opgraderes strækningen til højere hastigheder, så det bliver muligt for togene at køre hurtigere i fremtiden.

På kort sigt betyder sporfornyelsesprojekterne at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Det giver mere stabil togdrift og større komfort for togpassagererne. På længere sigt gør fornyelsen af sporet jernbanen klar til fremtiden så fremtidens togpassagerer kan få fuldt udbytte af elektrificeringen af jernbanen og udrulningen af det nye digitale signalsystem, hvor de klimavenlige el-tog kan køre hurtigere, tættere og smartere.

Læs mere om arbejdet med at forny sporene

I perioden fra begyndelsen af april til slutningen af juli arbejder Banedanmark med at forny jernbanen flere steder på hovedstrækningen mellem landsdelene. Arbejdet gennemføres bl.a. i forårets helligdagsweekender og i sommerferien, ligesom der i perioder kun arbejdes i et spor ad gangen. Alt sammen med henblik på at genere pendlere og togpassagerer så lidt som muligt.  

Fornyelsesprojekterne vil påvirke togdriften i perioden fra april og hen over sommeren.  DSB og Banedanmark opfordrer derfor passagererne til at planlægge deres rejse på Rejseplanen.

Find mere information om, hvordan sporfornyelsesprojekterne påvirker togtrafikken på DSB’s hjemmeside 

 

Se, hvordan togene kører på alle stationer på fjernbanen og s-banen

nyheder om sporarbejderne på banen

 banens aktuelle projekter

Planlægning og kontakt

Andre nyheder om trafikinformation