Netredegørelse 2025 

Netredegørelsen kan betragtes som Banedanmarks produktkatalog og præsenterer betingelserne for adgangen til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Netredegørelsen indeholder blandt andet

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen
Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.

BILAG TIL NETREDEGØRELSE 2025

Filnavn Download
2.3A Klassificering af banestrækninger for passagertog
2.3B Klassificering af banestrækninger for godstog
2.3C Banedanmarks standard adgangskontrakt
2.3D Standard adgangskontrakt for Øresundsbro Konsortiets infrastruktur
2.3E Aftale om reservation af kapacitet på Banedanmarks infrastruktur
2.5 Gældende læsseprofiler i Danmark
3.1A Jernbaner med passagertrafik
3.1B Faciliteter for jernbanegods
3.2A Banedamarks sidespor
3.2B Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere
3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma stam og havnespor
3.2I DSB spor hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter
3.3A Antal spor pr. strækning på Banedanmarks jernbanenet
3.3B TIB strækninger
3.3C Banedanmarks kinematiske referencelinjer for rullende materiel
3.3D Akseltryk
3.3E Metervægt 2025
3.3F Hastighed
3.3G Elektrificering
3.3H Fjernstyring
3.3I Togkontrol
3.5A Kapacitetsrestriktioner i K25
3.5B Kapacitetsrestriktioner i K26
3.6 Perronlængder og højder
3.8 Elektrificerede sidespor
4.3 Terminsplan K25
4.4 Kapacitetsudnyttelse
6.6 Strækningslængder