Krav til kabeltyper i Sicat-kørestrømsanlæg

ID: TM 93-1

Denne meddelelse indeholder reglerne for anvendelse af kabler i Sicat-kørestrømsanlægget for henholdsvis returstrøms- og potentialudligningsforbindelser og vil være gældende indtil BN1-190-1 træder i kraft , idet reglerne vil blive optaget heri.