Retningslinjer for håndtering af Signal Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger - Fjernbane Øst

ID: TM 80-5

Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for, hvorledes man skal forholde sig til ikke ibrugtaget udstyr,
der er udlagt i sporet af Signal Programmet, fortrinsvis baliser og akseltællere.