Tungevandring BSM MET og BSM P80

ID: TM 106-1

Denne tekniske meddelelse beskriver tungevandringer i drevtyper BSM MET og BSM P80

der kan installeres på sporskifter 1:12, 1:14 og 1:19 i det nye sikringsanlæg ERTMS (Fjernbane-Øst).