Faktaindsamling ved uheld og sikkerhedsmæssige hændelser CBTC

ID: TM 92-1
Denne tekniske meddelelse skal anvendes for det nye CBTC signalsystem på S-banen. Meddelelsen erstatter de tilsvarende bestemmelser i BN1-184-1, indtil Banenormen er opdateret i forhold til de nye signalsystemer på S-banen og fjernbanen.

 

Denne teknisk meddelelse skal sikre, at der tages de nødvendige forholdsregler ved uheld, bl.a. med henblik på opklaring af årsagen ved uheld og andre sikkerhedsmæssige hændelser, når der tilkaldes teknisk assistance.