Regler for dispensation fra tekniske regler/krav

ID: TM 42

TM 42 15.03.2016  2 sider  (Marts 2016)

Bekendtgørelse nr. 1031 af 7. november 2011 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen er ikke længere gældende - i stedet er bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen gældende.

Med bekendtgørelse nr. 661 er det beskrevet i ledelsessystemet hvorledes man håndterer dispensationsbehov, og tekniske regler, der er udkommet efter 01.09.2015.

TM 42 giver anvisning på, hvorledes man håndterer dispensationsbehov i ældre regler. Banedanmark har flyttet dispensationsretten fra sektionschefniveau, og TM 42 sikrer overensstemmelse med ledelsessystemet.