Klassificering af spor på S-banestrækninger udstyret med CBTC og fjernbane-strækninger udstyret med ETCS

ID: TM 98-2

TM 98 angiver hvorledes spor på S-banestrækninger udstyret med CBTC og fjernbanestrækninger udstyret med ETCS skal klassificeres, så disse spor entydigt kan klassificeres ud fra regelværkernes definitioner af spor.