Krav til udførelse af elektriske installationer

ID: TM 37

TM 37 08.11.2015 Sikkerhedsbærende  18 sider  (November 2015)

Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for udførelse af elektriske installationer.

Erstatter ingen andre regler.
Skal sikre, at alle Banedanmarks 230/400 V elektriske installationer udføres ensartet og i en kvalitet som sikrer en stabil drift med minimale vedligeholdelsesomkostninger på en for jernbanen hensigtsmæssig måde.
Angiver både fysiske, elektriske og miljømæssige krav til Banedanmarks elektriske installationer samt krav til dokumentation, mærkning m.m.  
De vigtigste ændringer i forhold til gældende praksis:

Fast installeret og blivende elektrisk materiel skal have fast eltilslutning.
EN/DS 61439 skal overholdes.
Forbud mod anvendelse af 13 A gruppemateriel til 1,5mm²-installationer.
Krav om underretning af den driftsansvarlige ved udvidelser og tilslutninger.
Krav om termografering.
Krav til minimumsstørrelse, indregning af disponibel plads.
Krav om maksimalafbryder og netovervågning af anlæg  > 63 A.
Regler for anvendelse af 2-polede hhv. 4-polede gruppeafbrydere.
Skærpet krav til kapslingsklasse i det fri ved forsikring 63-630A.
Skærpede krav til teknikhuse med tavler med forsikring over 630 A.
Nye krav til mærkning af kabler/kabelbrønde.