Håndtering af SP signaltekniske udstyr på ikke-ETCS-ibrugtaget strækninger - F-bane vest

ID: TM 79-3
 Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for, hvorledes man skal forholde sig til ikke ibrugtaget udstyr, der er udlagt i sporet af Signal Programmet, fortrinsvis baliser og akseltællere.