Retningslinjer for anvendelse af imprægnerede og uimprægnerede træsveller

ID: TM 74

TM 74 14.08.2015  (August 2015)

Denne tekniske meddelelse præciserer retningslinjerne for brug af træsveller ift. valg af træsort og imprægnering.