Banenormer

Navn Id Dato Download
Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00 01.01.2000
Fjernbanens KørestrømsInstruks FKI (gælder ikke SICAT-anlæg) S-banens KørestrømsInstruks SKI BN1-105-2 & BN1-106-2 01.11.2017
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-3 23.11.2018
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
BN1-13-3 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer BN1-13-3 01.11.2020
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Sporafstand og frispormærker BN1-154-3 01.07.2018
Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 01.10.2006
Kilometrering og opsætning af kilometermærker BN1-160-1 01.09.2008
Bremsevejlængder for HKT-overvågede tog BN1-170-1 29.06.2017
Projektering af HKT-information BN1-171-2 14.08.2020
Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 BN1-172-1 29.06.2017
Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum BN1-173-1 18.09.2009
Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum BN1-174-1 31.08.2009
Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum BN1-175-1 01.01.2012
Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg BN1-176-1 21.10.2010
Tilstandsinspektion og vedligeholdelse BN1-177-3 23.11.2018
BN1-179-2 Udførelse af elsporskiftevarmeanlæg BN1-179-2 28.11.2019
Opmåling af genstande inden for profilgrænserne BN1-18-1 15.06.2004
Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring BN1-182-1 01.03.2013
Arbejde i sikringsanlæg BN1-183-2 01.02.2018
Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg BN1-184-1 01.10.2014
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Indbyrdes placering af spor og perron BN1-49-1 01.10.2006
Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 01.11.2010
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-6 01.04.2016
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-2 01.07.2013
ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72-3 20.12.2013
Trafikstyringssystemer BN1-77-1 01.02.2007
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg BN1-82-1 01.01.2012
Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 01.06.2012
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012
Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg BN1-99-1 01.11.2014
Struktur, udseende og udvikling af Banenormer BN2-1-1 01.11.2007
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-4 01.12.2021
Krav til tekniske stamdata BN2-196-2 13.08.2020
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
BN2-205-1 Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
Kravspecifikation - Tekniske bygninger BN2-206-1 10.05.2019
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-1 01.09.2007
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-2 01.11.2021
BN2-62-1 Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser BN2-62-1 30.09.2021
BN2-63-1 Proceduregodkendelse af svejseprocesser BN2-63-1 16.11.2021
Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN2-74-1 01.10.2008
Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 01.02.2007
Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 01.02.2007
BN2-83-4 Kørestrømsanlæg drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen BN2-83-4 05.12.2019
Kørestrømsanlæg. Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen BN2-84-2 20.08.2018
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Landmåling på banen BN2-94-2 01.09.2011
Vejledning til miljø og vandløbssager i forbindelse med afvandingsanlæg BN3-12-2 04.07.2003
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015
BN3-213-1 Vejledning ifm. planlægning og udførelse af infrastrukturarbejder på S-banestrækninger med CBTC BN3-213-1 17.12.2020
Fjernstyring af sikringsanlæg - eksempler BN3-76-1 01.02.2007
Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79-1 01.02.2007