Overvågning af hjul- og aksellast via ALC

ID: BN2-205-1

Denne banenorm indeholder krav til ALC-måleudstyr, grænseværdier for målt hjullast og statisk aksellast, krav til håndtering af afvigelser fra grænseværdierne samt inspektion af sporet, krav til udførelse af arbejder i nærheden af ALC-anlæg og vejledning til rullende materiel i form af RFID-brikker.