Fjernbanens KørestrømsInstruks FKI (gælder ikke SICAT-anlæg) S-banens KørestrømsInstruks SKI

ID: BN1-105-2 & BN1-106-2

Denne samlede kørestrømsinstruks, BN1-105-2 & BN1-106-2,  ophævede i 2018 de trykte udgaver FKI (BN1-105-1) og SKI (BN1-106-1), der skal kasseres.

 

I BN1-105-2 & BN1-106-2 er kørestrømsinstrukserne  for S-banen og for fjernbanens ældre anlæg (bemærk de nye SICAT-anlæg ikke er omfattet) samlet - samtidig er afsnitsopdelingen og sprogbruget tilrettet, så banenormen nu er i bedre overensstemmelse med BN1-2 Struktur, udseende og udvikling af banenormer.

 

Dette betyder, at alle afsnit har fået nyt nummer: For at lette overgangen for brugerne er der fremstillet et bilag (bilag 22) med en oversættelse mellem nye og gamle afsnitsnumre.

 

Der er ingen indholdsmæssige ændringer, men der er foretaget opdatering af begreber, organisatoriske betegnelser og lignende.