Udførelse af elsporskiftevarmeanlæg

ID: BN1-179-2

Formålet med denne banenorm er at fastlægge og beskrive kravene til udførelse og funktion af Banedanmarks sporskiftevarmeanlæg.

 

Banenormen fastlægger kravene til sporskiftevarmeanlæggets komponenter og anlæggets opbygning i og ved sporet, endvidere fastlægges principperne for styring, regulering og overvågning af sporskiftevarmen.

 

Banenormen skal sikre, at ombygning af eksisterende og opbygning af nye sporskifte- varmeanlæg sker efter et af Banedanmark godkendt princip, der sikrer ensartede og vejrmæssigt robuste anlæg over hele landet samt mindst muligt energiforbrug.