Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg

ID: BN1-176-1

BN1-176-1  24 sider  (Januar 2011)

Banenormen gælder for vedligeholdelse af generatorer for reserveforsyning - ikke nødforsyning.

Banenormen
- fastlægger og beskriver krav til eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg.
- stiller krav om dokumentation af udført eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde.
- tager højde for stærkstrømsbekendtgørelsen og
- erstatter
     - VN860Rnr6983, Eftersyn, vedligeholdelse af nødaggregater. Pedershåb type LR, SR, HR, JA, ST 4 kVA-15
     - VN860Rnr6992, 4 kVA nødaggregat (Fa. Pedershåb), kontrolskabets virkemåde og funktion