Krav til elektriske installationer

ID: BN1-215-1

Denne banenorm sikrer at alle Banedanmarks 230/400 V elektriske installationer udføres ensartet og i en kvalitet som sikrer en stabil drift med minimale vedligeholdelsesomkostninger på en for jernbanen hensigtsmæssig måde.

Banenormen angiver både fysiske, elektriske og miljømæssige krav til Banedanmarks elektriske installationer, samt krav til dokumentation, mærkning m.m.