Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel

ID: BN2-74-1

BN2-74-1  45 sider  (Oktober 2008)

Banenormen beskriver hvilke krav det rullende materiel skal opfylde, for at der kan opnås en overensstemmelseserklæring hos Banedanmark.
Derudover beskriver Banenormen processen i Banedanmark, der fører til udstedelse af en overensstemmelseserklæring.