Baggrund for udvikling af DS 21001

Arbejdet med udvikling af ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS 21001) blev igangsat efter sommerferien 2019 og er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Standard, Banedanmark, entreprenører, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og –ejere. Trafikstyrelsen har deltaget som observatør.

Dansk Standard er Danmarks officielle standardiseringsorganisation, der udvikler og udgiver standarder. Der i regi af Dansk Standard blevet etableret et standardiseringsudvalg, hvori standarden er blevet udviklet.

Hensigten med at udvikle DS 21001 er, at ledelsestandarden skal træde i stedet for de nuværende krav til jernbanesikkerhed i henhold til Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

DS 21001 baserer sig på eksisterende ledelsesstandarder. Dette gør integration med andre ledelsesstandarder lettere for leverandører, der i forvejen anvender for eksempel ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse) eller ISO 14001 (miljøledelse).

DS 21001 er fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerhedsgodkendte infrastrukturforvaltere skal stille til leverandører i henhold til Bekendtgørelse 147 (kravpunkt 5.8 og andre punkter der relaterer til brug af leverandører) og dennes kommende erstatning. En certificering efter standarden kan således bruges som generel dokumentation for at leverandøren lever op til etablerede jernbanesikkerhedsmæssige standarder.