Aktuelt

Fredericia-Padborg: Sporfornyelse

Banedanmark fornyer sporene mellem Fredericia og Padborg 2024-2025.

Jernbanestrækningen mellem Fredericia og Padborg bliver i 2024-2025 fornyet, så passagererne i fremtiden kan se frem til en mere stabil og behagelig togrejse. 

Hvad skal der laves? 

Banedanmark fornyer sporerne på strækningen. Arbejdet indebærer bl.a. udskiftning af skinner, sveller og sporskifter på strækningen, rensning eller udskiftning af skærver, samt fornyelse af sporkassen, som er fundamentet under sporene. Størstedelen af arbejdet udføres på delstrækningen Fredericia-Tinglev, der er dobbeltsporet, og arbejdet kan derfor hovedsageligt udføres med enkeltsporspærringer, mens togtrafikken afvikles i det andet spor.

Hvorfor er arbejdet nødvendigt? 

Fornyelsen af sporet er en nødvendig del af det løbende vedligehold af den travle jernbanestrækning og betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter.  

En sporfornyet bane giver desuden øget komfort og større driftssikkerhed og er samtidig en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for. 

Samtidig er strækningen Fredericia-Padborg også en central del af den europæiske banegodskorridor, der løber mellem Nord- og Sydeuropa og understøtter den internationale transport. 

Hvornår? 

Sporfornyelsen mellem Fredericia og Padborg begynder i september 2024 og afsluttes i januar 2025. De forberedende arbejder begyndte i juni 2024.

Hvad betyder arbejdet for dig som nabo til banen 

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. 

Hvad betyder arbejdet for dig som passager 

Som togpassager vil du i forbindelse med sporfornyelsesprojektet opleve nedsat hastighed og reduceret drift på strækningen i perioden fra september 2024 til januar 2025. Der arbejdes i et spor ad gangen på den dobbeltsporede strækning mellem Fredericia og Tinglev af hensyn til pendlere og togpassagerer.   
 

Byggepladser 

I forbindelses med sporfornyelsesprojektet opretter vi en række byggepladser langs med jernbanen, hvor der i perioder kan være en del aktivitet.

Her er en oversigt over byggepladserne:

 • Vester Voldgade, Fredericia
 • Dalgasvej, Fredericia
 • Hannerup Brovej (Prangervej), Fredericia
 • Mølleskovvej, Fredericia
 • Rolles Møllevej, Lunderskov
 • Kirkevejen, Lunderskov
 • Nagbøl Kirkevej, Lunderskov
 • Koldingvej, Vamdrup
 • Jernbanegade, Vamdrup
 • Banegårdspladsen, Vamdrup
 • Østermarksvej, Vamdrup
 • Nørre Hjarupvej nord, Rødekro
 • Nørre Hjarupvej syd, Rødekro
 • Ribevej (Rugbjergvej), Rødekro
 • Damgårdvej, Rødekro
 • Lunderup Markvej, Rødekro
 • Lovtrup Vestermark, Tinglev
 • Uge Bæk nord, Tinglev
 • Uge Bæk syd, Tinglev
 • Birke Alle, Tinglev

En del af byggepladserne etableres først senere i projektforløbet. Vi opdaterer oversigten med byggepladsplaceringer og perioder løbende.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os her 

Fakta om sporfornyelsen

Vi skal bl.a. foretage:

17,6 km skinne- og svelleudveksling

21,5 km ballastrensning

Etablering af kantbjælkeforhøjelse og ballastsikring på ni broer

2,1 km fornyelse af afvanding

Borgerkommunikation

Nabobrev, 18.06.2024