Aktuelt

Brønderslev Station: Perronhævning

Banedanmark bygger henover sommeren 2024 en ny perron på Brønderslev Station. Den nye perron hæves, så det bliver nemmere for passagererne at stige ind og ud ad togene. Der bliver etableret ramper til perronen i stedet for trapper, og tilgængeligheden øges bl.a. med ledelinjer til blinde- og svagtseende. Den nye perron etableres med midler fra Puljen til øget tilgængelighed på stationer, der er en del af Infrastrukturplan 2025.

Fakta om projektet

Vi skal:

  • Bryde den gamle perron ned. Perronen er kun 26 cm høj og er derfor for lav i forhold til togenes ind-og udstigningshøjde
  • Bygge en ny perron på 55 cm i højden
  • Den nye perron bliver 130 m lang – den gamle perron er 289 m lang
  • Forkorte perrontaget
  • Etablere ramper mellem ankomstarealet og perronen i stedet for trapper
  • Etablere ledelinjer og taktil information på stationen til hjælp for blinde og svagtseende
  • Udføre afvandings- og stærkstrømsarbejder samt nødvendig justering af sporet

Arbejdet udføres fra juni til oktober 2024.

Beslutningsgrundlag
Infrastrukturplan 2035 blev vedtaget i juni 2021 af et bredt flertal i folketinget. Med afsæt i Puljen til øget tilgængelighed blev Projektet for Perronhævning i Brønderslev besluttet af forligskredsen i oktober 2021.

Læs Beslutningsgrundlaget