Godkendelse og Certificering

På disse sider kan du læse mere om, hvilke krav Banedanmark stiller til virksomheder, der ønsker en godkendelse til at levere ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold til Banedanmark.

Du kan også finde information, der knytter sig til, at Banedanmark fra 1. januar 2018 stiller krav om, at entreprenørvirksomheder, der kører uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat.