Materiale fra Banedanmarks kurser 'SR/OR Godkendelseskrav'

I løbet af 2017 er der afholdt en række kurser, hvor de nye retningslinjer blev gennemgået. Materialet fra disse kurser kan du se nedenfor. Nogle af dokumenterne kan ligeledes genfindes på hovedsiden.

Materialet kan du med fordel bruge, når du skal udarbejde de dokumenter, som Banedanmark stiller krav om i de gældende retningslinjer (se ovenfor). 

Samme med læsevejledningen til de nye retningslinjer (2017), er det Banedanmarks håb, at det nu bliver nemmere at udarbejde procedurer m.m., så det der fremsendes i forbindelse med ansøgningen om godkendelse til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark, rammer plet første gang i forhold til de stillede krav.

Ansøgningsproces
Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, version 2.2 
Ansøgningsskema til godkendelse jf. 2017-retningslinjer, version 2.1 
Læsevejledning for udvalgte kravpunkter jf. 2017-retningslinjer, version 2 
Præsentation fra seneste kursus ”SR-/OR Godkendelseskrav”
Ansøgning om dispensation, version 2 

Organisering 
Skabelon Organisationsdiagram 
Permanent skift af jernbanesikkerhedsansvarlig eller dennes stedfortræder, version 2 

Dokumentstyring
Skabelon Procedure

Kompetencestyring
Procedure for Kompetencestyring SR-OR, Inspiration 
Skabelon Medarbejderoversigt 
Banedanmark kompetenceniveauer

Hændelseshåndtering
Skabelon Hændelsesoversigt 
Skabelon Samtale med medarbejder involveret i en hændelse 
Skabelon 5 x hvorfor