Materiale fra Banedanmarks entreprenørmøder

Banedanmark afholder to gange om året entreprenørmøder i København og Fredericia. På møderne præsenteres entreprenørerne for oplæg om relevante temaer af Banedanmarks medarbejdere.

Materialet fra entreprenørmøderne kan du se nedenfor. Materialet omfatter PowerPoint præsentationer og dagsordner. Her vil materiale fra kommende entreprenørmøder også blive lagt løbende. 

Filnavn Download
Entreprenørmøde 23. og 24. april 2018. Dagsorden
Entreprenørmøde 23. og 24. april 2018. Powerpoint præsentation