Potentialudligning af broer og konstruktioner

ID: TM 67

TM 67 06.11.2014  7 sider  (November 2014)

Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes. Reglerne i nærværende TM er gældende indtil BN1-59-5 er godkendt og idriftsat, idet reglerne vil blive optaget heri.

Tekst der specifikt vedrører eksisterende broer og konstruktioner er indrammet, svarende til typografien i BN1-59