Elektrificering Roskilde-Kalundborg

Som opfølgning på den politiske aftale 'En moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK' af 14. januar 2014 er det politisk besluttet at undersøge muligheden for at elektrificere strækningen Roskilde - Kalundborg.

I forbindelse med elektrificeringen ophænges der køreledninger over banen. For at få plads til dem, vil nogle broer på strækningen skulle bygges om eller erstattes af nye. Elektrificering af banen gør det muligt at bruge moderne, elektriske tog, der accelererer og bremser hurtigere, og dermed kan være med til at nedbringe rejsetiden. Eltog udleder heller ikke dieselpartikler langs banen, og er derfor bedre for miljøet.

Tidspunkt for anlægsarbejder afhænger af koordinering med andre arbejder på banen. Anlægsarbejderne bliver udført sammen med en kommende sporfornyelse på strækningen samt med arbejder i forbindelse med Banedanmarks Signalprogram.

Find mere information