Banedanmark har fra september 2020 elektrificeret strækningen mellem Roskilde og Holbæk. Køreledningsanlægget er blevet testet med el-tog i efteråret 2021, og når det nye signalsystem er udrullet på strækningen i 2024, kan der indsættes el-tog i passagertrafikken.

Fra december 2024 skal DSB køre eltog til Holbæk. Elektrificeringen kræver, at der enten udrulles nyt signalsystem, eller at de gamle signaler modereres, så de kan fungere sammen med kørestrøm. Da Banedanmark har oplevet forsinkelser med ibrugtagning af det nye signalsystem på andre strækninger i Østdanmark, er det besluttet at gøre de gamle signaler klar til kørestrøm.

Der har tidligere været udfordringer med at rulle det nye signalsystem ud til planlagt tid i Østdanmark på grund af manglende fremdrift hos leverandøren. Samtidig har leverandøren meldt om forsinkelser på ibrugtagninger af kommende strækninger. Banedanmark vurderer, at der også i forbindelse med den næste udrulning af det nye signalsystem på strækningen Roskilde-Holbæk-Kalundborg er en reel risiko for forsinkelse, og Banedanmark er kritisk overfor leverandørens fremdrift. Dette også på baggrund af, at der ikke har været lignende udfordringer andre steder i Danmark. Udrulningen af det nye signalsystem på S-banen er succesfuldt afsluttet, og der er god fremdrift i udrulningen af det nye signalsystem i Vestdanmark, som følger planen.

DSB indsætter nye klimavenlige eltog på strækningen Roskilde-Holbæk fra december 2024. Banedanmark har allerede etableret det nødvendige kørestrømsanlæg på strækningen, men anlægget kan først tages i brug, når der enten er udrullet nyt signalsystem, eller de gamle signalanlæg er gjort klar til kørestrømmen, hvilket kaldes immunisering.

For at en forsinkelse af det nye signalsystem ikke forhindrer DSB i at indsætte eltog til tiden, er det besluttet, at de gamle signaler gøres klar til kørestrømmen parallelt med udrulningen af det nye signalsystem. Dermed sikres, at eltogene kan køre som planlagt fra december 2024 samtidig med, at det nye signalsystem kan ibrugtages på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, når systemet er klar.