Nyt udstyr i togene

Alle tog på fjernbanen skal over de kommende år udrustes med togkontrolsystemet ETCS (European Train Control System), som er en forudsætning for, at togene kan køre på strækninger med det nye signalsystem.

Med det nye system modtager lokomotivføreren signalet direkte på en skærm i førerrummet via radiokommunikation. Det betyder, at de fysiske signaler, som du i dag kan se langs jernbanen i form af små trafiklys bliver overflødige. Med det nye signalsystem vil meget af det udstyr, som ellers har været en fast del af jernbanen, forsvinde.

Det nye, radiobaserede togkontrolsystem, som er baseret på den nye generation af de europæiske specifikationer (baseline 3), vil gøre det muligt at køre flere tog med kortere mellemrum. Det skyldes, at signalafsnittene i sporet kan gøres kortere, når der ikke skal opsættes fysiske signaler for hvert afsnit.
Det vil fortsat være lokomotivføreren, som styrer toget. Togkontrolsystemet overvåger blot, om føreren faktisk kører efter signalerne. Hvis der køres for hurtigt eller frem for rødt signal, stopper systemet toget. 

Oversættelse fra gammelt til nyt

I udrulningsfasen vil der være mange tog, som skal kunne køre fra strækninger med gammelt signalsystem over på strækninger med ny signalteknologi. For at gøre dette muligt, er der udviklet et oversættelsesmodul, kaldet STM (Specific Transmission Module), der sikrer, at tog udrustet med ETCS kan køre på strækninger med det nuværende danske togkontrolsystem (ATC). 

Banedanmark er nået i mål med tog nummer 100, som nu er klar til at køre med det nye signalsystem i intercity- og regionaltrafikken.
 

Infografik om udstyr i togene

EU-logo for TEN-T-samarbejdet