Idéfasehøringsmateriale

I 2020 blev der gennemført en Idéfasehøring af et udfletningsanlæg ved Ringsted. Her på siden kan du læse det materiale, som Banedanmark sendte ud forud for Idefasehøringen. Du kan også læse de indkomne høringssvar fra borgere og interesseorganisationer. 

Efterfølgende udarbejdede Banedanmark i 2021 et beslutningsgrundlag for projektet. Folketinget har efterfølgende besluttet at der arbejdes videre med en østlig udfletning ved Ringsted. 

Tidligere dokumenter

Filnavn Download
BDK-Beslutningsgrundlag Ringsted web 250121

Høringssvar

Filnavn Download
Debatoplæg Ringsted
Høringsnotat_Kapacitetsudvidelse ved Ringsted
høringssvar 1-29
høringssvar 100-119
høringssvar 120-139
høringssvar 140-150
høringssvar 151-169
høringssvar 170-189
høringssvar 190-199
høringssvar 200-211
høringssvar 212-214
høringssvar 215-219
høringssvar 220-235
høringssvar 236 - 240
høringssvar 30-49
høringssvar 50-79
høringssvar 80-99