Kapacitetsudvidelse Ringsted

Baggrund

Ringsted har i mange år været et centralt jernbaneknudepunkt i Danmark. Her deler og samler banen fra Roskilde sig i strækningerne mod henholdsvis Odense og Næstved. Med den nye bane fra København over Køge er knudepunktet blevet endnu større, idet banen fra Køge nu også samler og deler sig i Ringsted med den gamle bane fra Roskilde. Og med åbningen af Femern Bælt-forbindelse forventes ikke blot flere passagertog, men også et øget antal godstog, som skal mellem Tyskland og Sverige via Ringsted.

Ringsted har således enorm betydning for afvikling af trafikken og er samtidig et fokuspunkt, hvis der skal kunne køre flere tog på banenettet end i dag (kapacitet).

oversigt ny

Som udløber af projektet Ny bane København-Ringsted er der allerede blevet gennemført to VVM-undersøgelser af et udfletningsanlæg, hhv. øst og vest for Ringsted Station, samt en simpel hastighedsopgradering gennem stationen (0+ løsningen).

I 2016 blev det besluttet at gennemføre 0+ løsningen.

I 2018 blev det dog i stedet besluttet at gennemføre en mere simpel tilslutning af den nye bane København-Ringsted. Denne løsning medførte, at banerne hang sammen, men ikke at man kunne køre hurtigere igennem Ringsted eller at kapaciteten blev udvidet.

Kapacitetsudvidelse er nødvendig

Kapaciteten i tilslutningsløsningen tillader ikke en væsentlig udvidelse af trafikken, hvilket er en forudsætning for den trafik, der planlægges på Ringsted-Femern-banen, når Femern-forbindelsen åbner. Tilslutningsløsningen har derfor karakter af en midlertidig løsning. Tilslutningsløsningen giver heller ikke mulighed for de hastigheder, der er nødvendige for gennemførelsen af Timemodellen.

Allerede med beslutningen af tilslutningsløsningen var det således klart, at der skulle bygges en udvidet og varig løsning, så det bliver muligt til fulde at udnytte den faste forbindelse over Femern Bælt. Den faste forbindelse vil nemlig medføre, at der kommer yderligere trafik igennem Ringsted. Det nuværende stationslayout er derfor en flaskehals, der bestemmer hvor mange tog, der kan køre gennem stationen.

Hvis der skal køre flere tog gennem Ringsted, er det derfor nødvendigt at anlægge en udfletning som muliggør, at tog i flere retninger kan køre på samme tid uden at skulle vente på hinanden. Som en del af udfletningen skal det sikres, at der kan gennemføres en hastighedsopgradering gennem stationen, som vil reducere rejsetiden for de gennemkørende tog. Når en velfungerende udfletning i Ringsted er gennemført, vil risikoen for spredning af forsinkelser mellem tog bliver mindre.

Varig løsning ved Ringsted

I slutningen af 2019 igangsatte forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik derfor en ny undersøgelse af en brugbar og varig løsning ved Ringsted.

Det blev pointeret i kommissoriet for undersøgelsen, at Banedanmark bemyndiges til at finde den bedste løsning ved Ringsted. Det betyder at både de hidtidige undersøgelser, men også nye forslag vil blive overvejet.

På nuværende tidspunkt er Banedanmarks forslåede løsninger vist nedenfor og beskrevet i høringsmaterialet

Oversigt ny