Holbæk-Kalundborg

Banedanmark fornyr jernbanen mellem Holbæk og Kalundborg og gør klar til den kommende elektrificering, så man om nogle år kan køre med klimavenlige eltog.


Elektrificeringen af Nordvestbanen fortsætter i 2022 og årene fremover. Det er strækningen mellem Holbæk og Kalundborg, som skal gøres klar til fremtidens klimavenlige eltog, som efter planen indsættes i slutningen af 2027.

Hvad skal vi lave i 2022?

Hovedarbejderne bliver udført i løbet af én måned i foråret i perioden april-maj. Her skal vi blandt andet forny spor og udføre fornyelsesarbejder inde på Kalundborg Station. Desuden skal vi gøre klar til den kommende elektrificering. Det betyder, at frihøjden mellem spor og krydsende broer skal tilpasses det kommende køreledningsanlæg. 

Høj aktivitet ved broerne

I 2022 udfører vi forskellige typer arbejder ved en række krydsende broer på strækningen, blandt andet:

Sporsænkninger ved:
Tingvejen
Aldersrovej
Frederiksberg
Friheden
Omfartsvejen ved Holbæk
Springstupvej ved Holbæk

Erstatning af broer:
Engvejen ved Hanerup
Sølystvej i Grevindeskov 
Regstrup Hovedgade (udføres forventeligt 2023/2024)

Renovering af to ældre broer:
Bro ved Bjergsted Bakker 
Bro ved Springstupvej i Allerup 

Fra februar 2022 etablerer vores entreprenør byggepladser ved brostederne.

Fire uger uden tog

Det meste af arbejdet i sporet foregår i perioden fra den 9. april til den 6 maj 2022, hvor togdriften på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg er aflyst.

Hvorfor?

Elektrificeringen af jernbanen giver mulighed for at køre med klima-, miljø- og naturvenlige eltog, der giver mindre støj langs banen. Det er dette arbejde, vi går i gang med i 2022 og kan høste frugter af om nogle år. Dele af strækningen er også nedslidt, så vi i 2022 fornyr spor ude på strækningen samt på Kalundborg Station.

Hvad?

Projektet omfatter blandt andet sænkning af spor under broer, fornyelse af skinner, sveller, sporkasser, sporskifter, kabelarbejder samt drænarbejder. Desuden skal tre broer udskiftes og to broer fornyes.

Hvornår?

Hovedprojektet går i gang i foråret 2022 og afsluttes i sensommeren 2022. Vi udfører yderligere forberedende arbejder i 2023/2024, bl.a. med udskiftning af en bro i Regstrup, rydning langs banen samt arbejde med at jorde fysiske komponenter ved jernbanen.  Vi forventer, at der vil være perioder med forberedende arbejder frem til selve elektrificeringsarbejdet, som forventes udført i 2027.  I løbet af 2024 tager vi også et nyt, digitalt signalsystem i brug, og der vil være installationer i og ved sporene forud for dette. Perioderne er vejledende.

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med sporarbejderne opleve, at Banedanmark spærrer jernbanen mellem Holbæk og Kalundborg i perioden 9. april – 6. maj 2022. I denne periode indsættes der togbusser. Husk, at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk

For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. 

Roskilde-Holbæk gennemført

Banedanmark har tidligere elektrificeret strækningen mellem Roskilde og Holbæk, som blev afsluttet med test af køreledningsanlægget i efteråret 2021. Når strækningen er udstyret med de nye signalsystem i 2024, kan de første eltog indsættes på strækningen indtil Holbæk. Her kan du læse mere om elektrificeringen mellem Roskilde og Holbæk.

Kontakt:

Du kan kontakte os om projektet på mail: holbaek-kalundborg@bane.dk

 

Byggepladser

Nyt fra projektet