Holbæk-Kalundborg

Banedanmark fornyer jernbanen mellem Holbæk og Kalundborg og gør klar til den kommende elektrificering, så man om nogle år kan køre med klimavenlige eltog.


Elektrificeringen af Nordvestbanen fortsætter i årene fremover. Det er strækningen mellem Holbæk og Kalundborg, som nu gøres klar til fremtidens klimavenlige eltog. Efter planen indsættes eltogene i slutningen af 2027.

Hvad har vi lavet indtil videre?

Hovedarbejdet blev udført i løbet af én måned i foråret i perioden april-maj 2022. Her fornyede vi spor og udførte fornyelsesarbejder inde på Kalundborg Station. Desuden er vi også i gang med at gøre klar til den kommende elektrificering. Det betyder, at frihøjden mellem spor og krydsende broer tilpasses det kommende køreledningsanlæg. 

Hvorfor?

Elektrificeringen af jernbanen giver mulighed for at køre med klima-, miljø- og naturvenlige eltog, der giver mindre støj langs banen. Det er dette arbejde, vi  er gået i gang med i 2022 og kan høste frugter af om nogle år. Dele af strækningen er også nedslidt, så vi fornyer spor ude på strækningen samt på Kalundborg Station.

Hvad?

Projektet omfatter blandt andet sænkning af spor under broer, fornyelse af skinner, sveller, sporkasser, sporskifter, kabelarbejder samt drænarbejder. Desuden skal tre broer udskiftes og to broer fornyes.

Hvornår?

Hovedprojektet gik i gang i foråret 2022 og blev afsluttet i sensommeren 2022. Vi udfører yderligere forberedende arbejder i 2023/2024, bl.a. med udskiftning af en bro i Regstrup, rydning langs banen samt arbejde med at jorde fysiske komponenter ved jernbanen.  Vi forventer, at der vil være perioder med forberedende arbejde frem til selve elektrificeringsarbejdet, som forventes udført i 2027.  I løbet af 2024 tager vi også et nyt, digitalt signalsystem i brug, og der vil være installationer i og ved sporene forud for dette. Perioderne er vejledende.

For dig som passager

Som altid, er det en god idé at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk

For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. 

Roskilde-Holbæk gennemført

Banedanmark har tidligere elektrificeret strækningen mellem Roskilde og Holbæk, som blev afsluttet med test af køreledningsanlægget i efteråret 2021. Når strækningen er udstyret med de nye signalsystem i 2024, kan de første eltog indsættes på strækningen indtil Holbæk. Her kan du læse mere om elektrificeringen mellem Roskilde og Holbæk.

Kontakt:

Du kan kontakte os om projektet på mail: holbaek-kalundborg@bane.dk

 

Byggepladser

Nyt fra projektet