Publikationer

Det er et omfattende arbejde at elektrificere en jernbane, og der er mange etaper i arbejdet.

Før vi elektrificerer en banestrækning, foretager vi mange forarbejder og undersøgelser. Udover jordprøver og boringer drejer det sig om arkæologiske udgravninger, ekspropriering, ombygning af broer og nogle steder opgradering af hastigheden på den enkelte strækning.

Både mens vi elektrificerer banen, og når vi er færdige, ændres forholdene for dig, som er nabo til banen.

Alt dette kan du læse mere om i vores publikationer.

Foldere om elektrificering