Test af det nye kørestrømsanlæg mellem Køge Nord og Næstved

Det nye kørestrømsanlæg mellem Køge Nord og Næstved er nu klar til at blive testet. Det sker i en række nætter i de kommende uger. Når vi tester med tog om natten betyder det, at perronovergange og overkørsler vil være lukkede.

Banedanmark er nu nået så langt med elektrificeringen af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved, at vi skal til at teste anlægget. Det sker i de kommende tre uger, hvor vi først tester og sætter strøm til anlægget og i den sidste uge gennemkører strækningen med el-tog.

Arbejdet varer fra den mandag den 4. marts til og med fredag den 22. marts.

"Nu begynder arbejdet med at teste kørestrømsanlægget på kryds og tværs, og den 11. marts sætter vi så strøm til kørestrømsanlægget. Mandag den 18. marts om aftenen begynder vi så at teste anlægget med el-tog, der vil gennemkøre strækningen," siger projektchef Annette Legart.

"Det er også vigtig information, til de nærmeste naboer til jernbanen, for når vi sætter strøm på anlægget er der en spænding på 25.000 volt i ledningerne og det er livsfarligt at komme i nærheden af. Derfor er det vigtigt at holde afstand. Også med materialer, maskiner og vand," siger Henrik Vikelgaard, driftsansvarlig i Banedanmark.

Overkørsler og perronovergange lukkes
Mens vi tester kørestrømsanlægget med el-tog, er stationer, perronovergange og overkørsler lukkede. Det sker om natten fra den 18. - 22. marts i perioden fra klokken 22.00 til 04.30. Her er det ikke muligt at passere banen via perronovergange og overkørsler, og trafikanterne skal derfor benytte broer og tunneler for at krydse jernbanen.

"Det er nødvendigt at spærre overkørsler og perronovergange, mens testtoget kører på strækningen. Ved perronovergangene og ved overkørslerne er der personale, der kan guide trafikanterne til den nærmeste bro eller tunnel," siger Annette Legart.

For Faxe Kommune drejer det sig om overkørslerne ved: 

- Sofiendalsvej
- Ringstedvej/Tingvej, Haslev
- Stoksbjergvej mellem Bråby og Holme Olstrup
 
For Køge Kommune drejer det sig om overgangene ved:  

- Strandvejen ved Hotel Niels Juel 
- Bag Haverne 
- Derudover bliver Køge Kyst-gangbroen over Køge Station lukket. 

Togdriften vil også være reduceret i de sene aften- og nattetimer i hele perioden. Her vil der blive indsat togbusser. Passagererne kan tjekke enten rejseplanen.dk eller dsb.dk, der begge er opdateret.
 
Højere hastigheder, kortere rejsetid
Elektrificeringen skaber på sigt rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift samtidig med, at det gavner miljøet. 

El-tog giver mulighed for højere tempo og kortere rejsetider, blandt andet fordi el-tog accelererer hurtigere. Togene støjer også mindre end dieseltog, og omkostningerne til drift og vedligehold er lavere.

Læs mere om elektrificeringen på www.bane.dk

Følg arbejdet med at elektrificere strækningen på Facebook

 

FAKTA:
Køge Nord-Næstved
Strækningen mellem Køge Nord og Næstved er i disse år under forvandling fra at være en regionalbane til at være en vigtig strækning på jernbanenettet. Strækningen hastighedsopgraderes, bliver elektrificeret og bliver den første fjernbanestrækning på Sjælland med det nye signalsystem.

Med det nye signalsystem og Den nye bane København-Ringsted over Køge bliver rejsetiden mellem Næstved og København yderligere reduceret. Der kommer direkte togforbindelse mellem byerne Herfølge, Tureby, Haslev, Holm- Olstrup og København, og rejsetiden bliver cirka 38 minutter mellem Haslev og København.
 
Kontaktinformation
For yderligere informationer kan journalister kontakte Banedanmark Presse på telefon 8234 1313