Skolebørn hjælper transportministeren og Banedanmark med biodiversiteten

Naturelskende stempler ind til årets naturmøde i Hirtshals. Kom og mød Banedanmarks naturfolk og transportministeren.

Snart stempler naturelskerne ind til årets Naturmøde i Hirtshals. Her kan du møde Banedanmarks naturfolk og transportminister Thomas Danielsen, der sammen med skolebørn skal bygge insekthoteller for at styrke biodiversiteten. 

’Bro eller barriere’. 

Sådan lyder årets tema på naturens eget folkemøde, der bliver afholdt i Hirtshals 11.-13. maj. 

Ligesom mange andre, der brænder for naturen, deltager Banedanmark og deler stand med Vejdirektoratet. De to styrelser stiller skarpt på, hvordan man bygger bro mellem transport og biodiversitet. 

Både statens jernbane og vejnet har stor betydning for den danske natur. På den ene side skaber begge dele en barriere, der begrænser arternes frie bevægelse, men samtidig giver vejene og skinnerne en afveksling i landskabet, som skaber flere levesteder og grønne korridorer gennem landet. 

”Banedanmark og Vejdirektoratet har ansvaret for store arealer, som er gode levesteder for dyr og planter, og min ambition er, at der i planlægningen af ny infrastruktur skal tænkes biodiversitet ind fra starten, så veje og skinner også kan virke som naturkorridorer. Mange dyr og planter er afhængige af insekter, enten som føde eller som bestøvere. Når vi gør noget for at få flere insekter i naturen, er det samtidig med til at forbedre vilkårene for mange andre arter og styrker biodiversiteten,” siger transportminister Thomas Danielsen. 

Byg insekthotel med ministeren 

Transportministeren lægger vejen forbi Banedanmarks stand fredag den 12. maj. Det er samme dag, som Naturmødet bliver fyldt med nysgerrige 4. og 5. klasser fra Hjørring Kommune, der skal snuse til forskellige natur-aktiviteter.

I Banedanmarks stand har eleverne mulighed for at lære, hvordan man bygger hoteller til insekter ud af den særlige natur, der findes langs jernbanen. På den måde kan de sammen med ministeren og andre besøgende hjælpe Banedanmark med at styrke biodiversiteten.

”Jeg håber, at deltagerne på Naturmødet og ikke mindst børnene oplever, at alle kan være med til at gøre en forskel for naturen,” siger Thomas Danielsen. 
En af dem, der skal lære eleverne at skabe husly til havens kryb og kravl, er biolog ved Banedanmark Sigrid Kistrup Ilsøe. 

”Insekthoteller er både et godt og nemt sted at starte, hvis du vil gøre noget godt for biodiversiteten. Vi skal bygge hoteller af den unikke banenatur, som tiltrækker insekter. Ved at fylde de små huse med skærver, mos og kviste fra jernbanens arealer kan vi skabe bedre vilkår for insekterne flere stede. Der er ofte mangel på gode levesteder i den danske natur og specielt i de danske haver,” siger Sigrid Kistrup Ilsøe. 

Målet er, at eleverne og de andre besøgende kan tage deres hjemmelavede hoteller med hjem til haven, baggården eller altanen. Og hvis man er heldig, får man besøg af mange spændende insekter i sit hotel. 

Hemmelig, unik banenatur

Det er måske de færreste, der tænker over det. Men zoomer man helt ind, så gemmer der sig både unik og vigtig natur langs den danske jernbane. Et helt plantesamfund har nemlig fundet sit hjem her, fordi det får lov at leve et stille liv mellem grus og skærver. 

Sammen med tre andre af Banedanmarks naturspecialister står Sigrid Kistrup Ilsøe klar på Naturmødet til at fortælle de besøgende om den særlige banenatur. 

”Vi er meget glade for, at vi i Banedanmark kan være med på Naturmødet, hvor vi sammen med en masse andre kan sætte fokus på vores vigtige arbejde for den danske natur og de truede dyre- og plantearter. Jernbaneterrænernes grusede arealer og de mange skovbryn og krat langs banen er guf for sjældne plante- og dyrearter. Især de nedlagte baneområder har et helt unikt klima, som man ikke ser ret mange andre steder i Danmark,” siger Sigrid Kistrup Ilsøe.  

På banens terræner kan man finde særlige arter, såsom Ru Bittermælk, Seglgræshoppen, Lille Humlebille, Dværgblåfugl, Biulv og Salomons Lysestage. 
Banedanmark råder over cirka 4.500 hektar dansk natur langs banen. Det svarer til næsten 6.350 fodboldbaner, hvor der lever rødlistede arter. Her har dyr, planter og insekter gode chancer for at trives og formere sig.

Flere af områderne er åbne for offentligheden, hvor det er muligt at opleve den vilde natur helt tæt på. 

FAKTA:

  • Banedanmark arbejder målrettet på at beskytte og fremme biodiversiteten ved at skabe bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs jernbanen.  
  • Af hensyn til jernbanesikkerheden er Banedanmark løbende nødt til at beskære og fælde træer langs banen. Vi efterlader med vilje nogle af dem, så de døde træer kan få nyt liv som insekthoteller.  
  • På Naturmødet har de besøgende muligheden for selv at skabe husly for insekter og tage et stykke af den unikke banenatur med hjem for at sprede biodiversiteten til deres nabolag.  
  • I vores stand vil det også være muligt at få en pose med frø fra banenaturen med hjem, som de besøgende kan plante i egen have sammen deres hjemmelavede insekthotel. 
  • Banedanmark inviterer skoleklasserne til at komme og lave insekthoteller med os både klokken 10 og klokken 11 fredag d. 12. maj. Her vil ministeren også deltage. 
 

Seneste nyt fra Banedanmark