I fem uger skal godstog vende på Københavns Hovedbanegård

Fra den 26. november til 1. januar skal godstog, som skal passere København, ind og vende på Hovedbanegården.

Fra den 26. november til 1. januar skal godstog, som skal passere København, ind og vende på Hovedbanegården. Det skyldes, at der skal udgraves en ny tunnel på Ny Ellebjerg Station, så godstogene ikke kan køre ad den sædvanlige rute.

Normalt ser man ikke mange godstog køre ind til perronerne på Københavns Hovedbanegård. Det kommer dog til at ændre sig i perioden fra den 26. november til 1. januar, hvor alle internationale godstog skal ind og standse på Hovedbanegården for at kunne køre videre øst- eller vestpå. 

Godstrafikken bliver omlagt, fordi sporet mellem Ny Ellebjerg og Ørestad er lukket, mens Metroselskabet udgraver og støber en ny gangtunnel på Ny Ellebjerg Station. Udgravningen foregår under sporene, som normalt fører godstrafikken uden om København H. Projektet er en del af arbejdet med i de kommende år at udbygge Ny Ellebjerg Station til et nyt trafikalt knudepunkt i København. 

I de fem uger kan der komme op til 36 godstog hvert døgn forbi Københavns Hovedbanegård. Og selvom godstrafikken bliver reduceret på den store rejsedag den 22. december, kan der i perioder komme ekstra pres på trafikafviklingen. 

Banedanmark er dog klar til at håndtere den ekstra trafik:

”Vores trafikledere får lidt flere brikker, der skal flyttes rundt på brættet, men Banedanmark har ekstra mandskab klar, så vi kan afvikle trafikken så optimalt som muligt. Samtidig reducerer DSB antallet af regionaltog i de fem uger, så der vil være mindre trængsel i sporene. Der kan dog opstå lidt flere forsinkelser og forstyrrelser i perioden end normalt. Vores bedste råd er at tjekke Rejseplanen og MitTog-appen og væbne sig med en smule ekstra tålmodighed,” siger områdechef i Trafikstyring i Banedanmark, Nicolai Smidt Sigsgaard.

Gangtunnelen på Ny Ellebjerg Station vil give passagererne bedre adgang til perroner til fjern- og regionaltog, S-tog og den kommende metrolinje M4 Sydhavn. Det er desuden besluttet, at Ny Ellebjerg skifter navn til København Syd, når køreplanen for 2024 træder i kraft i december. Det sker for at markere stationens nye status som trafikalt knudepunkt. 

Læs mere om ombygningen af Ny Ellebjerg St. hos Metroselskabet

Fakta om internationale godstog

Danmark er en del af en international godskorridor mellem Skandinavien og Middelhavet.  
Korridoren er 7527 km lang og løber fra Palermo i syd via Innsbruck, Hamborg og København til Stockholm og Oslo i nord. 
Korridoren kaldes Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC) og er af stor betydning for godstransporten mellem Nord- og Sydeuropa. 
Medlemslandene i EU har forpligtet sig til at indføre en række banegodskorridorer på tværs af grænserne. 

Nyt fra Banedanmark