Den sjællandske Vestbane får et ansigtsløft

Banedanmark fornyer sporene flere steder mellem København og Ringsted denne sommer.

En af landets travleste togstrækninger skal fornyes. Denne sommer fornyer Banedanmark sporene flere steder mellem København og Ringsted. Det vil i perioder påvirke togtrafikken. 

Banedanmark er i disse år i gang med en historisk opgradering af den danske jernbane.  Og for at jernbanen kan få fuldt udbytte af opgraderinger, såsom elektrificering og nye digitale signalsystemer, er det afgørende, at fundamentet – jernbaneskinnerne – også er klar til fremtidens tog. 

Derfor er Banedanmark i disse år i gang med omfattende fornyelsesprojekter flere steder på jernbanen. Fornyelsesprojekterne består bl.a. i at udskifte slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne. Og nogle steder forbedres underbygningen, og afvandingssystemer renoveres, så de også fremover kan dræne sporet ved store nedbørsmængder. 

Sporfornyelserne betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Passagererne vil også opleve øget komfort, da toget vil ryste mindre, og der vil være en større driftssikkerhed. Endelig er sporfornyelsesprojekterne også en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det nye digitale signalsystem giver mulighed for.

Danmarks ældste og travleste jernbane får nye skinner
Strækningen mellem København og Ringsted er en del af Danmarks ældste jernbane, Vestbanen, og det er Danmarks travleste fjernbanestrækning. Derfor skal netop denne strækning være i topform. Kristian Fevejle Andersen, områdechef i Banedanmark siger: 

"Den sjællandske hovedstrækning er en vital del af jernbaneforbindelsen mellem landsdelene og for de daglige pendlere til og fra hovedstaden. Fornyelsen af sporene er derfor en helt nødvendig indsats for at sikre, at togpassagerer kan få en mere effektiv og stabil drift. Samtidig er fornyelsesprojekterne afgørende, i forhold til at fremtidssikre infrastrukturen, så tog også fremover vil være et attraktivt og grønt transportvalg.” 

Flere faser af hensyn til togtrafikken
Denne sommer skal sporene fornyes på to strækninger: København-Høje Taastrup og Roskilde-Ringsted. 

Mellem København og Høje Taastrup skal Banedanmark færdiggøre det store fornyelsesprojekt, der begyndte sidste år. I år arbejdes der primært mellem Glostrup og Høje Taastrup. Derudover begynder arbejdet med at forny sporene mellem Roskilde og Ringsted. Begge projekter er planlagt i flere faser, så togdriften i vidst mulige omfang kan opretholdes: 

"Sporfornyelsesprojekterne på den sjællandske hovedstrækning er nøje planlagt med henblik på at opretholde så meget togdrift som muligt, mens arbejdet står på. De perioder, hvor det er nødvendigt at spærre sporet for at gennemføre arbejdet, er lagt i sommerferien. Af hensyn til borgerne har vi prioriteret at opretholde togdriften i perioderne med Tour de France og under Roskilde Festival," siger Kristian Fevejle Andersen.  

Planlæg rejsen på Rejseplanen
Selvom der er taget store hensyn til togpassagererne i planlægningen af sporfornyelsesprojekterne, så kan det ikke undgås, at det i perioder vil påvirke togtrafikken. 

Frem mod sommerferien og i sensommeren vil der være perioder med kapacitetsreduktioner på strækningerne, og i sommerferien vil der være perioder med togbusser. Nicolai Smidt Sigsgaard, områdechef i Trafikstyring i Banedanmark siger: 

”Som altid er det gode råd, at man som togpassager planlægger sin rejse på Rejseplanen, der vil være opdateret med alle ændringer. Derudover kan man finde mere information om ændringer og perioder med togbusser på DSB’s hjemmeside”. 

I perioderne før og efter sommerferien skal man desuden være opmærksom på, at der vil være færre spor til rådighed flere steder, hvilket øger risikoen for forsinkelser. Nicolai Smidt Sigsgaard forklarer: 

”For at opretholde togdriften mest muligt arbejder vi i perioder i et eller flere spor ad gangen, mens der kører tog i andre. Det kan i sagens natur skabe flaskehalse, de steder vi arbejder, og hvis der så opstår uforudsete problemer på strækningen, fx et nedbrudt tog eller fejl på de gamle signaler, så kan forsinkelserne sprede sig mere, end de ellers ville gøre.”

Derfor håber Nicolai Smidt Sigsgaard på lidt ekstra tålmodighed den kommende sommer: 

”Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for styre og afvikle togtrafikken så smidigt som muligt under sporarbejderne, men jernbanen er et sammenhængende system, og derfor kan uventede problemer indimellem give lidt større forsinkelser i perioder, hvor der er færre spor til rådighed. Men alternativet havde været at lukke den travle strækning helt, mens arbejdet står på.”

Udover påvirkning af togtrafikken kan sporfornyelsesprojekterne påvirke naboer til banen. Banedanmark sørger løbende for at orientere borgerne om omkørsler, natarbejde og støj, som i perioder kan opstå under projektet. Det gøres bl.a. med nabobreve i e-boks og lokal information i form af skiltning. 

Fakta om Roskilde/Ringsted

 • Strækningen er spærret i perioden 16.7-8.8. Der vil være indsat togbusser.
 • Reduceret trafik på strækningen i perioden 3.7-16.7 og 8.8-3.10
 • Nye skinner: 57,6 km
 • Nye sveller: 58,7 km
 • Ballastrensning: 60,1 km
 • Udskiftning af underballast:    10,6 km
 • Drænafvanding: 12,6 km
 • Grøftearbejder: 21,5 km
 • Dæmningsudvidelser: 12 steder – i alt 11.000 m

Fakta om det samlede sporfornyelsesprojekt mellem Kbh H og Høje Taastrup

 • Strækningen er spærret i perioden 4.7-25.7. Læs mere på dsb.dk.
 • 31 nye sporskifter
 • Ca. 4,5 km nye skinner/sveller
 • 12 km ny sporkasse 
 • Ca. 18 km ballastrensning
 • Ca. 65.000 m3 nye skærver (ballast)
 • Ca. 14 km fornyet drænsystem (afvanding)
 • Kørelednings- og sikringsarbejder
 

Seneste nyt fra Banedanmark