Virksomhedsuddannelse

For dig der skal virksomhedsuddannes

På flere af de sikkerhedsklassificerede uddannelser indgår der virksomhedsuddannelse (sidemandsoplæring). Som deltager på uddannelsen er du selv ansvarlig for at finde en virksomhedsuddanner, som kan forestå denne del af uddannelsen.  

Du kan læse mere om virksomhedsuddannelse i de respektive uddannelsesbeskrivelser.

Nedenfor findes de blanketter som skal anvendes til dokumentation for, at du har gennemført virksomhedsuddannelse i forbindelse med de respektive uddannelser. 

For dig der gerne vil være virksomhedsuddanner

Forudsætninger
For at bliver virksomhedsuddanner skal du have 2 års erfaring i den kompetence, som du ønsker at være virksomhedsuddanner i.

Ansøgning
Din arbejdsgiver skal indsende et ansøgningsskema på dig som virksomhedsuddanner. Ansøgningsskemaet findes i bunden af denne side.

Virksomhedsuddannere på SR Sikkerhedsuddannelser skal sendes til ltvj@bane.dk.

Virksomhedsuddannere på ORS Sikkerhedsuddannelser skal sendes til trwi@bane.dk.

Samtale
Hvis du opfylder kravene til virksomhedsuddanner, vil du blive indkaldt til en samtale med Banedanmarks uddannelsesfagansvarlige. Samtalen omhandler dit kendskab til rollen som virksomhedsuddanner som beskrevet i Samlet uddannelseskompendium for infrastrukturuddannelser. Under samtalen vurderer den uddannelsesfagansvarlige, om du kan godkendes som virksomhedsuddanner.

Blanketter

Filnavn Download
Ansøgning vedr. godkendelse som Virksomhedsuddanner
Virksomhedsuddannelse Lokomotivfører A
Virksomhedsuddannelse maskinfører
Virksomhedsuddannelse ORS Jernbanearbejdsleder 2
Virksomhedsuddannelse rangerleder
Virksomhedsuddannelse SR-arbejdsleder 1
Virksomhedsuddannelse SR-arbejdsleder 2
Virksomhedsuddannelse SR-arbejdsleder 2-sikring