SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner

Beskrivelse af jordings- og potentialudligningsprincipper på elektrificerede baner samt nærliggende bygninger og konstruktioner.  133 sider  (Juni 2014)

Beskrivelse udgør Banedanmark's krav vedrørende udførelse af jording og potentialudligning på danske banestrækninger som er elektrificerede, eller planlagt skal elektrificeres. S-tog, metro og letbaner er ligeledes omfattet. Der lægges stor vægt på det nødvendige samspil mellem jording og potentialudligning for de forskellige spændingsniveauer: 25 kV AC (Fjernbanen), 1,6 kV DC (S-banen) samt 10/0,4 kV forsyningsanlæg.