Regler for eftersyn og vedligeholdelse af sporskifter og transversaler på strækningen mellem Vigerslev - Ringsted

På højhastighedsbanen mellem Vigerslev (Ig) og Ringsted (Rg) findes 23 sporskifter, som er fordelt som 7 enkelt sporskifter og 16 sporskifter placeret i 8 transversaler. Alle 23 sporskifter er højhastighedssporskifter med bevægelige hjertespidser og overbygning 60E2 på betonsveller. Alle sporskifter er placeret på rette linjestykker uden overhøjde. Nærværende manual er således kun gældende under disse definitioner.

Bilag

Filnavn Download
Bilag 1. Sporskiftekort -Højhastighedssporskifter Ig-Rg