Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

IN656V1721  8 sider  (Marts 2014)

Denne testforskrift indeholder Banedanmarks (BDK) godkendelseskrav til evaluering af Havarilogdata fra tillysningskørsel for mobil ATC og udgør et supplement til banenormen: "Godkendelse af rullende materiel BN2-74-1", samt installationsforskrifterne for mobil ATC og DK-STM.