Etablering af byggeplads

I de situationer, hvor større vedligeholdelsesarbejder og sporrenoveringer kræver oplagspladser og skurbyer i nogle måneder, skal entreprenøren kontakte kommunen for at få oplyst, om kommunen ønsker at give tilladelse til denne aktivitet efter reglerne om midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

Entreprenøren kan vælge at placere oplagspladser eller skurbyer andre steder, men det skal aftales med Banedanmark og så har entreprenøren opgaven med at søge om kommunens tilladelse.

Tilladelsen vil indeholde krav om at entreprenøren begrænser støjen hos naboerne, krav til afledning af spildevand fra skurvogne og aktiviteterne på pladsen ikke giver anledning til jordforureninger fra overjordiske olietanke.

Oplagspladserne etableres ofte på parkeringspladser tæt på jernbanestationer, og de konkrete pladser findes som regel af Banedanmarks projektledelse.

I den situation søger Banedanmark om kommunens tilladelse.