Perronen

En model, der indeholder perronen i sin fulde opbygning. Det er elementer som perronforkant, for- og bagplader, fundamentsfødder, konsoller, belægning, taktilfliser og sikkerhedszonemarkering. Derudover kan modellen også indeholder apteringselementer, så som lysmaster, bænke, skraldespande osv., men disse bør være indeholdt i en separat model.

 

Modellen udarbejdes som afsætningsgrundlag til entreprenørens udførelse, og for at sikre, at det er taget hensyn til eksisterende elementer, og nyt eller eksisterende spor. Ydermere er modellen med til at sikre at alle TSI-krav er overholdt.

Perronmodellen bruges ligeledes til at trække antal af elementer ud, samt til at udarbejde visualiseringer, for myndigheder, borgere osv.