Åbne dialogmøder

Anlægsdivisionen hos Banedanmark inviterer til åbne dialogmøder, hvor deltagerne kan bidrage til en konstruktiv dialog om brug af 3D modeller i forskellige sammenhæng. Møderne afholdes som gå-hjem møder af 2 timers varighed i både København og Fredericia. Emnerne tager afsæt i dagligdagens brug af 3D og hvordan det kan bidrage til optimering af processerne under projektering, ved udførelse og aflevering. Målgruppen for møderne er alle, der er involveret i projektering, udførelse og aflevering, som bliver påvirket og involveret i brug af 3D modeller i dagligdagen.