Automatisk afregning - selfbilling

Som leverandør kan du indgå aftale om at afregne automatisk med self-billing for de ydelser, I selv registrerer (ydelser, vedligeholdelse, timer). Aftaler om automatisk afregning sker som en del af kontraktvilkår til den enkelte kontrakt. Ordningen giver administrativ lettelse i arbejdsgangen for fakturabehandling og betaling for begge parter, idet fakturagrundlaget allerede er registreret af jer som leverandør og godkendt af Banedanmark.

Automatisk afregning sker på baggrund af det forud godkendte bilag for den enkelte serviceregistrering direkte til jeres bankforbindelse, uden at vi modtager elektronisk faktura fra jer. Til gengæld modtager I som leverandør et afregningsbilag fra os pr. e-mail, og dette modsvarer den aktuelle og godkendte registrering, I har indsendt via en af portalerne.

Afregningsbilaget modsvarer en kreditorfaktura, og proceduren er i overensstemmelse med gældende regnskabsmæssige principper.

Eksempler på afregning

Filnavn Download
Eksempel 1 - Afregningsbilag -Ydelse med Tilbudsliste
Eksempel 2 - Afregningsbilag -Ydelse
Eksempel 3 - Afregningsbilag - Timer